Voor voeten die zorg nodig hebben...

Behandeling bij Diabetes Mellitus

 

Complicaties

Mensen met diabetes mellitus hebben meer kans op het krijgen van voetcomplicaties. Dit kunnen verschillende complicaties zijn, bijvoorbeeld het wegvallen van het oppervlakkige en/of het diepere gevoel in de voeten. Als het gevoel ontbreekt, zullen mensen bijv. een steentje in de schoen niet meer voelen. Maar ook geen pijn meer, waardoor wondjes onopgemerkt blijven. Dit kan bij Diabetes Mellitus ernstige gevolgen hebben. Ook kan er stijfheid aan de gewrichten optreden en kunnen de bloedvaten worden aangetast.

Vergoeding

Indien de huisarts of praktijkondersteuner een verhoogd risico constateert, wordt men doorgestuurd naar een podotherapeut. Hier worden de voeten gescreend en wordt er een Zorgprofiel vastgesteld. Indien dit Zorgprofiel hoog is, kan het zijn dat u voor vergoeding van voetzorg in aanmerking komt. Dit hoort u dan van de podotherapeut.

De vergoeding voor de pedicure kunnen wij in dat geval rechtstreeks declareren. Wel rekenen wij een kleine vergoeding voor de niet-medische handelingen van de voetbehandeling.

Om al deze zaken administratief en financieel te waarborgen is Pedicure Roermond aangesloten bij de zorggroep uit de regio en hebben wij een uitstekende samenwerking met meerdere podotherapeuten en praktijkondersteuners van de huisartsen.

De juiste zorg die nodig is

Zoals eerder vermeld kunnen de voeten bij Diabetes Mellitus een risico op complicaties geven. Ons doel is door middel van de juiste voetzorg dit risico preventief zoveel mogelijk uit te sluiten. Bij Pedicure Roermond zijn de pedicures uitstekend opgeleid en gediplomeerd om de voeten van mensen met Diabetes Mellitus te behandelen.
Een voetbehandeling die bestaat uit gedegen onderzoek, behandeling met inachtneming van de juiste voorzorg en materialen speciaal voor diabetes en goed advies voor uw voetzorg thuis.

Om deze voetzorg op peil te houden, worden onze pedicures jaarlijks bijgeschoold om te blijven voldoen aan de eisen die ProCert en de Zorggroepen hieraan stellen. Dit geeft u een waarborg dat onze kennis up-to-date is. U vindt onze pedicures allemaal terug in het Kwaliteitsregister voor pedicures.

 

        Heeft u vragen over deze behandeling?                                                                                                                                                                                                                                                   Bel :  06  33 65 12 44